Zarządzanie kapitałem

Zarządzanie kapitałem

Victor Sperandeo mawia: „duże pieniądze robi się na małych pozycjach”. Ponieważ nie jest to odosobnione podejście warto przybliżyć to zagadnienie o fundamentalnym znaczeniu w handlu na realnym rynku.

Wykonaliśmy test, w badanym okresie w roku 2014 na instrumencie USD/JPY na interwale 5-minutowym włączyliśmy nasz EA, pierwszy z 3 załączonych do systemu test4profit. Najlepszy z naszych EA pod kątem zarządzania kapitałem to tak na marginesie.

Pytanie jakie tu zostało postawione brzmi: jaki procent kapitału angażować w pojedynczą transakcję?

Opinie są różne w tym temacie. Jedni mówią, że 1%, inni że 3%, występują także plotki o 5 i 10%.  Oprogramowanie test4profit nadaje się również do tego typu badań statystycznych. Poniżej przedstawiono jedno z  nich.

W poniższym teście zaangażowanie w każdorazową transakcję wynosiło od 1% do 10% kapitału dostępnego na rachunku inwestycyjnym. Test został wykonany w modelowym miejscu (listopad 2014 r.), w którym trend uległ załamaniu (trend + korekta). Badania dotyczyły wyniku transakcji, a więc krzywej zysku w relacji do poziomu procentowego zaangażowanego kapitału w każdorazową transakcję. Zakłada się
otwieranie co najwyżej jednej pozycji na raz. Wybrany instrument to USD/JPY na interwale 5-minutowym. Tłem badawczym jest wykorzystany program robot dla strategii pierwszej (EA1).

Ekspozycja kapitału – 1%:

Rys. 1. Wynik strategii USD/JPY, M5 dla ekspozycji kapitału 1%. Opracowanie własne z wykorzystaniem MetaTrader 4

Wynik:         Drawdown: 17,09%          Zysk: 27,50%

 

Ekspozycja kapitału – 2%:

Rys. 2. Wynik strategii USD/JPY, M5 dla ekspozycji kapitału 2%. Opracowanie własne z wykorzystaniem MetaTrader 4

Wynik:         Drawdown: 23,29%          Zysk: 86,15%

 

Ekspozycja kapitału – 3%:

Rys. 3. Wynik strategii USD/JPY, M5 dla ekspozycji kapitału 3%. Opracowanie własne z wykorzystaniem MetaTrader 4

Wynik:         Drawdown: 35,57%          Zysk: 65,72%

 

Ekspozycja kapitału – 4%:

Rys. 4. Wynik strategii USD/JPY, M5 dla ekspozycji kapitału 4%. Opracowanie własne z wykorzystaniem MetaTrader 4

Wynik:         Drawdown: 44,00%          Zysk: 58,96%

 

Ekspozycja kapitału – 5%:

Rys. 5. Wynik strategii USD/JPY, M5 dla ekspozycji kapitału 5%. Opracowanie własne z wykorzystaniem MetaTrader 4

Wynik:         Drawdown: 51,46%          Zysk: 85,16%

(…)

Tab. 1. Tabela parametru ekspozycji na ryzyko. Opracowanie własne.

Jak widzimy odznacza się wyraźnie ekspozycja kapitału na poziomie 2% – poniżej wizualizacja tego rozkładu:

Rys.6. Rozkład ekspozycji na ryzyko

Powyższy wykres stanowi niejako dowód rozważań o fundamentalnym znaczeniu, czyli optymalnej wielkości procentowej każdorazowo angażowanego kapitału. Badania były ograniczone tylko do 1 instrumentu i 1 interwału wykonane dość dawno więc nie osiągamy tu próby statystycznej. Tym nie mniej te skromne “badanka” uwypuklają obraz rozważań na temat ryzyka w “money managemencie”.

Wniosek jest taki, że za każdym razem należy tak dobierać rozmiar pozycji, wielkość kontraktu aby kapitał wystawiany na ryzyko nie przekraczał 2% całego posiadanego na rachunku kapitału. W przypadku strategii automatycznego handlu (EA1) program sam dokonuje takowych wyliczeń i sam tak dobiera wielkość pozycji by 2% poziom ryzyka był zachowany.

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

Facebook Comments