“Techniki Manipulacji na rynku FOREX” – premiera książki

Mam zaszczyt przedstawić książkę w formacie PDF. Od dziś możecie ją zakupić – link poniżej:

Opis publikacji

Książka „Techniki manipulacji na rynku FOREX” porusza tematykę rynków finansowych przy wykorzystaniu kontraktów CFD. W 6 rozdziałach przedstawiono metody analityczne gry na rynku FOREX.

Opisano drugą stronę transakcji, czyli animatora rynku. W kolejnym rozdziale szczegółowo przedstawiono kilkanaście technik wykorzystywanych przez niego. Następnie opisano autorską teorię zmienności traktującą temat fluktuacji cen. Wszystkie kolejne rozdziały wykorzystywały teorię zmienności jako tło do kolejnych rozważań. Najobszerniejszy rozdział wyczerpująco opisuje zjawisko sezonowości na rynkach surowcowych. Następnie przedstawiono 4 techniki pomiaru zasięgu przyszłego lub aktualnie trwającego ruchu ceny. Przedostatni rozdział analityczny porusza tematykę wpływu Księżyca i związanych z nim stanów emocjonalnych ludzi na grę na rynkach finansowych. Najkrótszy rozdział analityczny traktuje o wpływie stóp procentowych na jakość inwestycji w zadanym kierunku. Porusza także psychologię gracza. Ostatni rozdział w sposób obrazowy i szokujący przedstawia wybrane najpopularniejsze problemy natury psychologicznej podczas rozwoju kariery inwestora czy tradera.

Głównym celem publikacji było uświadomienie czytelnikowi jakie zjawiska występują na wykresie ceny danego aktywa. Oczywistym jest, że książka nie wyczerpuje tematu. Natomiast zjawiska rynkowe, które zostały tu opisane odznaczają się ponadprzeciętną skutecznością czy też autentycznością.

Tematyka publikacji

Tematyką książki jest dojrzały biznes, którym bez wątpienia jest działalność inwestora na rynkach finansowych. Publikacja prowadzi czytelnika za rękę przez zawiłości analizy rynków finansowych z niespotykaną dotąd lekkością i prostotą przekazu.

Sugerowany odbiorca

Odbiorcą publikacji jest każdy, kogo interesuje biznes, giełda czy po prostu inwestowanie pieniędzy. O wielkości grupy odbiorczej może świadczyć liczba aktywnych kont brokerskich w Polsce i na świecie. Na samym Cyprze w 2015. roku było zarejestrowanych 200 brokerów o łącznej liczbie 1,5 miliona klientów. Liczba chętnych do podboju rynku FOREX stale rośnie. Ponadto sektor finansowy jest największą branżą na świecie.

Tematyka

  • Przedstawienie czarnego charakteru – dilera walutowego
  • Techniki Manipulacji – iluzja formacji świecowych, wash – out, stop hunting, struktura rynku w czasie, order book, raporty COT, formacje grzebienia i zlecenia ukryte, potężna formacja pump and dump, linia najmniejszego oporu przedstawiona na drabince cenowej rodem z rynku futures, Bad Ass Trading, Iceberg i zlecenia przykryte, Dylanowski fałszywy klin, fałszywe trendy, fałszywa bariera, strefy wsparcia i oporu Sama Seidena, akumulacja i dystrybucja Richarda Wyckoffa
  • Teoria Zmienności – nowy rozdział światowej analizy rynku, nowa Analiza Techniczna. Zmiana to jedyny pewnik jaki istnieje na rynku oraz w rozwoju istot żywych
  • Sezonowość rynku surowcowego. Opis wartość wewnętrznej danego towaru na tle zmian nierównowagi popytu i podaży oraz transportu, przechowywania, zbiorów itd. Okazuje się, że wartość towaru ekstrapoluje na swoistego rodzaju kanał zmienności wyznaczony przez analizę fundamentalną. Przekonanie graniczące z pewnością czy i kiedy dany towar jest za tani lub za drogi w połączeniu z teorią zmienności dla wyższych interwałów tworzy zupełnie nowy obraz świata inwestycji giełdowych, świata w którym rozsądek ma swoje miejsce.
  • Metody pomiaru zasięgu ruchu. Opisano 4 metody, w tym jedną nieznaną opartą na technice pewnego milionera z Dalekiego Wschodu.
  • Analiza Lunarna, czyli opis wpływu 2 głównych kwadr Księżyca na tle teorii zmienności, na wybrane rynki walutowe oraz giełdowe. Szczegółowa budowa systemu na parze walutowej AUD/USD
  • Carry Trade, czyli wpływ stóp procentowych na trading długoterminowy w budowie
    portfela zorientowanego na dochód quazi – pasywny
  • Psychologia, budowa mindsetu od ofiary do zwycięzcy. Opis przeszkód, z którymi każdy adept do roli Tradera będzie musiał się z czasem zmierzyć. Opis wielu problemów, które przyjdą. Zawsze przychodzą.

W kilku słowach…

Odwieczne poszukiwanie św. Graala tradingu doprowadziło autora do poznania technik manipulacji stosowanych w banku City w Londynie. Kilkanaście schematów manipulacji opisano w detalach. Przedstawiono po raz pierwszy „Teorię Zmienności”, która jest wcześniej nieznaną mechaniką fluktuacji cen. Okazuje się, że cena mocno wyciągnięta w danym kierunku dociera z czasem do punktu przełamania do tzw. węzła zmienności. W takich miejscach rynek faktycznie się odwracał. Przybliżono zjawiska sezonowe na pokaźnej klasie aktywów. Sezonowość w połączeniu z „Teorią Zmienności” potrafią generować stabilne zyski przy niewielkim ryzyku, co może być ciekawą alternatywą dla graczy o silnej awersji do ryzyka. Zawarto 4 techniki pomiaru zasięgu cen, które dostatecznie dokładnie opisują zakończenia ruchu danego swingu, co sprzyja maksymalizacji zysków. Autor zdołał zbudować niezwykle zyskowny system transakcyjny w oparciu o zmiany kwadry Księżyca, metodę wyśmiewaną i mało znaną na świecie. Zwrócił także uwagę na aspekty psychologiczne oraz podkreślił znaczenie stanu emocjonalnego oraz odpowiedniego mindsetu podczas realnej gry. Ostatni rozdział nieco ezoteryczny szokuje w pierwszym kontakcie i zmusza Czytelnika do przemyślenia wielu swoich własnych wzorców zachowań i przekonań. Całą publikację autor podsumował jednym zdaniem, które jest zaskakujące, ale wydaje się być prawdziwe nie tylko w odniesieniu do tradingu.

PRZYKŁADOWY FRAGMENT

Prezentacja video

Książka dostępna poniżej:

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

Facebook Comments